Przejdź do treści
  • PL
  • EN

Cennik korzystania z elementów infrastruktury lotniczej

A A A Drukuj

Uchwałą Zarządu nr 11/2021 z dnia 03.03.2021 r., Zarząd Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. wprowadza do stosowania dokumenty dotyczące scentralizowanej infrastruktury na Lotnisku Warszawa/Modlin.

1. Wykaz elementów scentralizowanej infrastruktury na Lotnisku Warszawa/Modlin
2. Regulamin użytkowania Lotnisko Warszawa/Modlin
3. Zasady naliczania i pobierania opłat za użytkowanie scentralizowanej infrastruktury oraz za dostęp do obiektów i urządzeń na Lotnisku Warszawa/Modlin.

Dokumenty weszły w życie z dniem 1 marca 2021 r.

Partnerzy