Przejdź do treści
  • PL
  • EN

Historia powstania spółki

A A A Drukuj

GRUDZIEŃ 2006

Podpisanie znowelizowanej Umowy Spółki, która zakłada:

  • Zmianę dotychczasowej nazwy Spółki na Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.
  • Zmianę struktury właścicielskiej. Od tej pory udziałowcami Spółki są: Województwo Mazowieckie, Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze", Agencja Mienia Wojskowego oraz Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
  • Zasady współpracy nowych udziałowców, zwłaszcza przez zwiększanie kapitału zakładowego Spółki

PAŹDZIERNIK 2006

Urząd Lotnictwa Cywilnego wydaje promesę zezwolenie na założenie lotniska cywilnego użytku publicznego Modlin.

LISTOPAD 2006

Agencja Mienia Wojskowego, Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze", Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Gmina Nowy Dwór Mazowiecki zawierają porozumienie w kwestii zawiązania Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin, która to będzie kontynuowała inwestycje lotniska.

MARZEC 2006

Odbywa się spotkanie przedstawiciela Ministerstwa Transportu i Budownictwa, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Prezesa ULC oraz Naczelnego Dyrektora Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze", podczas którego ustalona została wstępna koncepcja funkcjonowania Spółki - Port Lotniczy Modlin Sp. z o.o.

LIPIEC 2005

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze"ia Agencja Mienia Wojskowego, zawiązują Umowę, na podstawie której:

  • Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze" zakupiło część udziałów gruntu, na którym realizowany będzie projekt lotniska
  • Agencja Mienia Wojskowego i Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze", przekazały Spółce Port Lotniczy Modlin prawa do zarządzania Lotniskiem Modlin
  • Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze" zobowiązało się do wykonania modernizacji lotniska w zamian za zobowiązanie się Agencji Mienia Wojskowego do przekazania dalszych udziałów w gruncie

MAJ 2005 

Powstaje wstępny biznes plan projektu inwestycyjnego pt." Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej oraz budowę nowej infrastruktury związanej z obsługą samolotów, pasażerów i ładunków na terenie byłego lotniska wojskowego".

KWIECIEŃ 2005

Następuje sporządzenie Aktu Notarialnego uprawomocniającego założenie Spółki - Port Lotniczy Modlin Sp. z o.o.

LISTOPAD 2003

W siedzibie Regionalnego Centrum Doradztwa, Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Poświętnem zostaje podpisany List Intencyjny przez parlamentarzystów, samorządowców i biznesmenów dotyczący lokalizacji portu lotniczego na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie.

Partnerzy