Przejdź do treści
 • PL
 • EN

Szkolenia

A A A Drukuj

 

Wykaz i terminarz szkoleń wymaganych na Lotnisku Warszawa/Modlin jest zależny od stref lotniska, do których wymagany jest dostęp danej osoby.

 

Szkolenie ze świadomości ochrony lotnictwa cywilnego - wszystkie strefy dostępu

Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń na szkolenia: Weronika Makowska | e-mail: w.makowska@modlinairport.pl

Temat: Szkolenie „Świadomość Ochrony Lotnictwa Cywilnego”

Miejsce: Sala konferencyjna w budynku terminala pasażerskiego

Terminy szkoleń w roku 2019

Styczeń      | 09 i 23,  godzina 11:00 – 14:00

Luty           | 06 i 20,  godzina 11:00 – 14:00

Marzec       | 06 i 20,  godzina 11:00 – 14:00

Kwiecień     | 10 i 24,  godzina 11:00 – 14:00

Maj             | 08 i 22,  godzina 11:00 – 14:00

Czerwiec     | 05 i 26,  godzina 11:00 – 14:00

Lipiec          | 10 i 24,  godzina 11:00 – 14:00

Sierpień       | 07 i 21,  godzina 11:00 – 14:00

Wrzesień      | 11 i 25,  godzina 11:00 – 14:00

Październik  | 09 i 23,  godzina 11:00 – 14:00

Listopad       | 20 i 27,  godzina 11:00 – 14:00

Grudzień      | 04 i 11,  godzina 11:00 – 14:00

Osoby zainteresowane powinny przesyłać zgłoszenia, z tygodniowym wyprzedzeniem.
W zgłoszeniu należy podać :
- imię i nazwisko,
- firmę zatrudniającą oraz stanowisko na którym zatrudniona będzie dana osoba.

W zgłoszeniu należy umieścić dane niezbędne do wystawienia faktury lub informację o płatności indywidualnej. Koszt szkolenia zostanie podany w informacji zwrotnej, potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia.

Opłaty można dokonać przelewem na konto Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
PEKAO Bank Pekao S.A. Warszawa, ul. Grzybowska 53/57
NR RACH: 31 1240 3480 1111 0010 1282 8680
BIC/SWIFT code: PKOPPLPW

W przypadku wystąpienia zwiększonego zapotrzebowania na szkolenia możliwe jest wyznaczanie dodatkowych terminów.

Szkolenie z systemu zarządzania bezpieczeństwem - wszystkie strefy z wyłączeniem stref O i N

 

Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń na szkolenia: Kamil Potocki | e-mail: k.potocki@modlinairport.pl

Temat: „Szkolenie z systemu zarządzania bezpieczeństwem”

Miejsce: Sala konferencyjna w Terminalu

Terminy szkoleń

MAJ 2019

 • 13.05.2019 godzina 14:00
 • 27.05.2019 godzina 14:00 – brak miejsc

CZERWIEC 2019

 • 10.06.2019 godzina 14:00 – brak miejsc
 • 24.06.2019 godzina 14:00

LIPIEC 2019

 • 08.07.2019 godzina 14:00
 • 22.07.2019 godzina 14:00

SIERPIEŃ 2019

 • 05.08.2019 godzina 14:00
 • 19.08.2019 godzina 14:00

WRZESIEŃ 2019

 • 02.09.2019 godzina 14:00
 • 16.09.2019 godzina 14:00

PAŹDZIERNIK 2019

 • 07.10.2019 godzina 14:00
 • 21.10.2019 godzina 14:00

LISTOPAD 2019

 • 04.11.2019 godzina 14:00
 • 18.11.2019 godzina 14:00

GRUDZIEŃ 2019

 • 02.12.2019 godzina 14:00
 • 16.12.2019 godzina 14:00

 

Prosimy o zapisywanie osób chętnych na szkolenie maksymalnie do 3 dni przed datą szkolenia.

Przy zapisie, prosimy o informację czy dana osoba będzie odbywała szkolenie po raz pierwszy czy będzie przedłużała uprawnienia.

Maksymalna liczba osób na szkoleniu – 25.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania dodatkowego szkolenia poza harmonogramem w przypadku, gdy uzbiera się grupa min. 15 osób.

                                                                                           

 

Szkolenie z ochrony ppoż. Lotniska Warszawa/Modlin, ewakuacji z Terminala i innych obiektów MPL oraz prowadzenia i uczestnictwa w akcjach ratowniczo-gaśniczych – wszystkie strefy

Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń na szkolenia: Mariusz Torbus | e-mail m.torbus@modlinairport.pl

Temat: „Szkolenie z ochrony ppoż. lotniska Warszawa/Modlin, ewakuacji z Terminala i innych obiektów MPL oraz prowadzenia i uczestnictwa w akcjach ratowniczo-gaśniczych”

Miejsce: Sala Konferencyjna w Terminalu

Terminy szkoleń:
26 MARZEC        2019 godz. 10.00

09,23 KWIECIEŃ 2019 godz. 10.00

07,21 MAJ          2019 godz. 10.00

04, 18 CZERWIEC 2019 godz. 10.00

Miejsce: Strażnica LSRG

Terminy szkoleń:

19 MARZEC   2019 godz. 10.00

16 KWIECIEŃ 2019 godz. 10.00

14 MAJ          2019 godz. 10.00

11 CZERWIEC 2019 godz. 10.00

Grupy szkoleniowe nie przekraczające 25 osób. Czas szkolenia ok. 90 min.

Szkolenie z zasad poruszania się po terenie lotniska – wszystkie strefy z wyłączeniem strefy O i N

Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń na szkolenia: Julita Wasiak| e-mail: j.wasiak@modlinairport.pl

Temat: „Szkolenie z zasad poruszania się po terenie Lotniska Warszawa/Modlin”

Miejsce: Sala Konferencyjna w Terminalu

MAJ:

 • 28.05.2019 r. godzina 10:00 - szkolenie z zasad poruszania się po terenie lotniska

CZERWIEC:

 • 25.06.2019 r. godzina 10:00 - szkolenie z zasad poruszania się po terenie lotniska

LIPIEC:

 • 23.07.2019 r. godzina 10:00 - szkolenie z zasad poruszania się po terenie lotniska

            SIERPIEŃ:

 • 20.08.2019 r. godzina 10.00 - szkolenie z zasad poruszania się po terenie lotniska

            WRZESIEŃ:

 • 17.09.2019 r. godzina 10:00 - szkolenie z zasad poruszania się po terenie lotniska

            PAŹDZIERNIK:

 • 15.10.2019 r. godzina 10:00 – szkolenie z zasad poruszania się po terenie lotniska

            LISTOPAD:

 • 19.11.2019 r. godzina 10:00 - szkolenie z zasad poruszania się po terenie lotniska

            GRUDZIEŃ:

 • 17.12.2019 r. godzina 10:00 - szkolenie z zasad poruszania się po terenie lotniska

 

Wszystkie szkolenia z Zasad poruszania się pieszych i pojazdów po terenie Lotniska Warszawa/Modlin odbywają się w Sali konferencyjnej w Terminalu.

Prosimy o zapisywanie osób chętnych na szkolenie maksymalnie do 3 dni przed datą szkolenia.

Przy zapisie, prosimy o informację czy dana osoba będzie odbywała szkolenie po raz pierwszy czy będzie przedłużała uprawnienia.

Maksymalna liczba osób na szkoleniu – 25.

                       

Szkolenie z zasad poruszania się w polu ruchu naziemnego – osoby mające mieć lub posiadające dostęp do pola ruchu naziemnego

Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń na szkolenia: Julita Wasiak | e-mail: j.wasiak@modlinairport.pl

Temat: „Szkolenie z zasad poruszania się w polu ruchu naziemnego”

Miejsce: Hangar nr 12

Terminy szkoleń                                                     

                                                                             „UWAGA ZMIANA GODZINY SZKOLENIA”.

CZERWIEC:

 • 11.06.2019 r. godzina 10:00 - szkolenie z zasad poruszania się w polu ruchu naziemnego

LIPIEC:

 • 09.07.2019 r. godzina  9:00 - szkolenie z zasad poruszania się w polu ruchu naziemnego

            SIERPIEŃ:

 • 06.08.2019 r. godzina  9:00 - szkolenie z zasad poruszania się w polu ruchu naziemnego

            WRZESIEŃ:

 • 03.09.2019 r. godzina  9:00 - szkolenie z zasad poruszania się w polu ruchu naziemnego

            PAŹDZIERNIK:

 • 01.10.2019 r. godzina  9:00 - szkolenie z zasad poruszania się w polu ruchu naziemnego

            LISTOPAD:

 • 05.11.2019 r. godzina  9:00 - szkolenie z zasad poruszania się w polu ruchu naziemnego

            GRUDZIEŃ:

 • 03.12.2019 r. godzina  9:00 - szkolenie z zasad poruszania się w polu ruchu naziemnego

 

Wszystkie szkolenia z Zasad poruszania się pieszych i pojazdów w polu ruchu naziemnego odbywają się w Sali konferencyjnej Hangaru 12.

            Prosimy o zapisywanie osób chętnych na szkolenie maksymalnie do 3 dni przed datą szkolenia. Przy zapisie, prosimy o informację czy dana osoba będzie odbywała szkolenie po raz pierwszy czy będzie przedłużała uprawnienia.

             Maksymalna liczba osób na szkoleniu – 25.

 

Szkolenie dla osób które pracują lub będą pracowały w sieci łączności TETRA – szkolenie z obsługi radiotelefonów i pracy w sieci łączności TETRA

Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń na szkolenia: Krzysztof Tołczyk | e-mail: noc@modlinairport.pl

Temat: „Szkolenie z obsługi radiotelefonów i pracy w sieci łączności TETRA”

Miejsce: Hangar nr 12

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ III i IV kwartał 2019

Temat: „Szkolenia z Systemu Łączności Radiotelefonicznej Lotniska Warszawa/Modlin”.

           Maj:

 • 28.05.2019 r. godzina 12:30

            Czerwiec:

 • 11.06.2019 r. godzina 12:30 
 • 25.06.2019 r. godzina 12:30

Lipiec:

 • 09.07.2019 r. godzina 11:30
 • 23.07.2019 r. godzina 11:30    

            Sierpień:

 • 06.08.2019 r. godzina 11:30 
 • 20.08.2019 r. godzina 11.30 

            Wrzesień:

 • 03.09.2019 r. godzina 11:30 
 • 17.09.2019 r. godzina 11:30 

            Październik:

 • 01.10.2019 r. godzina 11:30 
 • 15.10.2019 r. godzina 11:30 

            Listopad:

 • 05.11.2019 r. godzina 11:30
 • 19.11.2019 r. godzina 11:30 

            Grudzień:

 • 03.12.2019 r. godzina 11:30 
 • 17.12.2019 r. godzina 11:30

Wszystkie szkolenia z systemu łączności radiotelefonicznej lotniska Warszawa/Modlin odbywają się w Hangarze nr 12.

Prosimy o zapisywanie osób chętnych na szkolenie maksymalnie do 3 dni przed datą szkolenia. Po tym czasie lista będzie zamknięta. Przy zapisie, prosimy o informację czy dana osoba będzie odbywała szkolenie po raz pierwszy czy będzie przedłużała uprawnienia.

Maksymalna liczba osób na szkoleniu- 25.

ZałącznikWielkość
PDF icon cennik_uslug_pozalotniczych.pdf378 KB

Partnerzy