Przejdź do treści
 • PL
 • EN

Szkolenia

A A A Drukuj

Wykaz i terminarz szkoleń wymaganych na Lotnisku Warszawa/Modlin jest zależne od stref lotniska, do których wymagany jest dostęp danej osoby.

Szkolenia z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego

Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń na szkolenia: Radosław Wiśniewski | e-mail: [email protected]

Temat: Szkolenie „Świadomość Ochrony Lotnictwa Cywilnego”

Miejsce: Sala konferencyjna w budynku PPK

Terminy szkoleń w roku 2022

PAŹDZIERNIK

 • 05.10.2022 – godz. 9:00 - szkolenie do strefy zastrzeżonej
 • 10.10.2022 – godz. 12:00 – szkolenie do strefy ogólnodostępnej
 • 19.10.2022 – godz. 9:00 - szkolenie do strefy zastrzeżonej

 W przypadku wystąpienia zwiększonego zapotrzebowania na szkolenia możliwe jest wyznaczanie dodatkowych terminów. Minimalna liczba uczestników 10 osób.

Osoby zainteresowane powinny przesyłać zgłoszenia, z tygodniowym wyprzedzeniem.
W zgłoszeniu należy podać :
- imię i nazwisko,
- firmę zatrudniającą oraz stanowisko na którym zatrudniona będzie dana osoba
- dane niezbędne do wystawienia faktury.

Koszt szkolenia zostanie podany w informacji zwrotnej, potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia.

Opłaty można dokonać przelewem na konto Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
PEKAO Bank Pekao S.A. Warszawa, ul. Grzybowska 53/57
NR RACH: 31 1240 3480 1111 0010 1282 8680
BIC/SWIFT code: PKOPPLPW

Szkolenie z systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS)- wszystkie strefy z wyłączeniem stref O i N

Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń na szkolenia: Kamil Potocki | e-mail: [email protected]

Przedmiot szkolenia: „System Zarządzania Bezpieczeństwem w Porcie Lotniczym Warszawa/Modlin”

Prosimy o zapisywanie osób chętnych na szkolenie maksymalnie do 3 dni roboczych przed datą szkolenia. Przy zapisie należy podać informację czy dana osoba będzie odbywała szkolenie po raz pierwszy czy będzie przedłużała uprawnienia.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu należy poinformować o tym fakcie osobę odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń drogą e-mailową.

Miejsce szkolenia: Sala konferencyjna budynku PPK

W przypadku szkoleń odbywających się w strefie zastrzeżonej (nie dotyczy budynku PPK), jeżeli osoba zgłoszona na szkolenie nie posiada ważnej czasowej karty identyfikacyjnej, organizacja zgłaszająca jest zobligowana do zapewnienia asysty osobie szkolonej w celu wprowadzenia na strefę zastrzeżoną lotniska.

Czas szkolenia: 2 godziny.

CZERWIEC 2022
(maks. 15 osób, sala konf. budynku PPK)

 • 06.06.2022 godz. 14:00
 • 20.06.2022 godz. 14:00 - brak miejsc

LIPIEC 2022
(maks. 15 osób, sala konf. budynku PPK)

 • 04.07.2022 godz. 14:00 – brak miejsc
 • 11.07.2022 godz. 14.00 – dodatkowy termin – brak miejsc
 • 18.07.2022 godz. 14:00 – brak miejsc
 • 20.07.2022 godz. 14:00 - Sala konferencyjna - Hangar 12

SIERPIEŃ 2022
(maks. 15 osób, sala konf. budynku PPK)

 • 08.08.2022 godz. 14:00 – brak miejsc
 • 12.08.2022 godz. 13:30 - dodatkowy termin
 • 17.08.2022 godz. 13.30 – brak miejsc
 • 22.08.2022 godz. 14:00 – brak miejsc

WRZESIEŃ 2022
(maks. 15 osób, sala konf. budynku PPK)

 • 05.09.2022 godz. 14:00 – brak miejsc
 • 09.09.2022 godz. 13:00 - nowy termin - brak miejsc
 • 12.09.2022 godz. 14:00 - brak miejsc
 • 19.09.2022 godz. 14:00 – brak miejsc

PAŹDZIERNIK 2022
(maks. 15 osób, sala konf. budynku PPK)

 • 03.10.2022 godz. 14:00 - brak miejsc
 • 10.10.2022 godz. 14:00 - Hangar 12 (strefa zastrzeżona)
 • 17.10.2022 godz. 14:00 - brak miejsc

LISTOPAD 2022
(maks. 15 osób, sala konf. budynku PPK)

 • 21.11.2022 godz. 14:00 - brak miejsc

GRUDZIEŃ 2022
(maks. 15 osób, sala konf. budynku PPK)

 • 05.12.2022 godz. 14:00
 • 12.12.2022 godz. 14:00

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania dodatkowego szkolenia poza harmonogramem w przypadku zebrania grupy minimum 8 osób.

Szkolenie z ochrony ppoż. Lotniska Warszawa/Modlin, ewakuacji z Terminala i innych obiektów MPL oraz prowadzenia i uczestnictwa w akcjach ratowniczo-gaśniczych – wszystkie strefy

Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń na szkolenia: Mariusz Torbus | e-mail [email protected]

Temat: „Szkolenie z ochrony ppoż. lotniska Warszawa/Modlin, ewakuacji z Terminala i innych obiektów MPL oraz prowadzenia i uczestnictwa w akcjach ratowniczo-gaśniczych”

Miejsce szkolenia: Sala Konferencyjna Budynek PPK

SIERPIEŃ

 • 02.08.2022 godz. 10:00
 • 09.08.2022 godz. 10:00
 • 23.08.2022 godz. 10:30 - uwaga, zmiana godziny

WRZESIEŃ

 • 13.09.2022 godz. 10:00
 • 20.09.2022 godz. 10:00
 • 27.09.2022 godz. 10:00

PAŹDZIERNIK

 • 11.10.2022 godz. 10:00
 • 18.10.2022 godz. 10:00
 • 25.10.2022 godz. 10:00

LISTOPAD

 • 08.11.2022 godz. 10:00
 • 15.11.2022 godz. 10:00
 • 22.11.2022 godz. 10:00

GRUDZIEŃ

 • 06.12.2022 godz. 10:00
 • 13.12.2022 godz. 10:00
 • 20.12.2022 godz. 10:00

Grupy szkoleniowe nie przekraczające 15 osób. Czas szkolenia ok. 90 min.

Proszę podawać listy pracowników do przeszkolenia na adres: [email protected]

Szkolenie z zasad poruszania się po terenie lotniska – wszystkie strefy z wyłączeniem strefy O i N

Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń na szkolenia: Justyna Cieślak | e-mail: [email protected]

Temat: „Szkolenie z zasad poruszania się po terenie Lotniska Warszawa/Modlin”

Miejsce: Sala Konferencyjna w budynku PPK

HARMONOGRAM SZKOLEŃ 2022

SIERPIEŃ:

 • 08.08.2022 r. godzina 10:00 – szkolenie z zasad poruszania się po terenie lotniska UWAGA – ZMIANA GODZINY SZKOLENIA - Szkolenie o godzinie 09:00 (lokalizacja bez zmian)

WRZESIEŃ:

 • 05.09.2022 r. godzina 10:00 – szkolenie z zasad poruszania się po terenie lotniska

PAŹDZIERNIK:

 • 03.10.2022 r. godzina 10:00 – szkolenie z zasad poruszania się po terenie lotniska
 • 17.10.2022 r. godzina 10:00 – szkolenie z zasad poruszania się po terenie lotniska

LISTOPAD:

 • 07.11.2022 r. godzina 10:00 – szkolenie z zasad poruszania się po terenie lotniska
 • 21.11.2022 r. godzina 10:00 – szkolenie z zasad poruszania się po terenie lotniska

GRUDZIEŃ:

 • 05.12.2022 r. godzina 10:00 – szkolenie z zasad poruszania się po terenie lotniska
 • 19.12.2022 r. godzina 10:00 – szkolenie z zasad poruszania się po terenie lotniska

Wszystkie szkolenia z Zasad poruszania się pieszych i pojazdów po terenie Lotniska Warszawa/Modlin odbywają się w Sali konferencyjnej budynku PPK,

Prosimy o zapisywanie osób chętnych na szkolenie maksymalnie do 3 dni przed datą szkolenia.
Przy zapisie, prosimy o informację czy dana osoba będzie odbywała szkolenie po raz pierwszy czy będzie przedłużała uprawnienia.
Maksymalna liczba osób na szkoleniu – 15.

Szkolenie z zasad poruszania się w polu ruchu naziemnego – osoby mające mieć lub posiadające dostęp do pola ruchu naziemnego

Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń na szkolenia: Justyna Cieślak | e-mail: [email protected]

Temat:  „Szkolenie z zasad poruszania się w polu ruchu naziemnego”

Miejsce: Hangar nr 12

WSZYSTKIE OSOBY UCZESTNICZĄCE W SZKOLENIACH PRN PROSZONE SĄ O WCZEŚNIEJSZE ZAPOZNIANIE SIĘ Z PLANEM LOTNISKA WARSZAWA/MODLIN ORAZ Z PREZENTACJĄ Z ZAKRESU PORUSZANIA SIĘ W PRN

HARMONOGRAM SZKOLEŃ 2022

LIPIEC - od III kwartału 2022 r. szkolenie z zakresu PRN zostaje wydłużone i będzie trwać od godziny 08:00 do godziny 11:30

 • 26.07.2022 r. godzina 08:00 – szkolenie z zasad poruszania się w polu ruchu naziemnego

SIERPIEŃ:

 • 09.08.2022 r. godzina 08:00 - szkolenie z zasad poruszania się w polu ruchu naziemnego – UWAGA – ZMIANA TERMINU SZKOLENIA na 08.08.2022 r., godzina 11:30 sala konferencyjna Hangar 12
 • 16.08.2022 r. godzina 08:00 – szkolenie z zasad poruszania się w polu ruchu naziemnego
 • 23.08.2022 r. godzina 08:00 – szkolenie z zasad poruszania się w polu ruchu naziemnego - szkolenie odwołane

WRZESIEŃ:

 • 13.09.2022 r. godzina 08:00 - szkolenie z zasad poruszania się w polu ruchu naziemnego - brak miejsc
 • 20.09.2022 r. godzina 08:00 – szkolenie z zasad poruszania się w polu ruchu naziemnego - brak miejsc
 • 27.09.2022 r. godzina 08:00 – szkolenie z zasad poruszania się w polu ruchu naziemnego - brak miejsc

PAŹDZIERNIK:

 • 11.10.2022 r. godzina 08:00 - szkolenie z zasad poruszania się w polu ruchu naziemnego
 • 25.10.2022 r. godzina 08:00 – szkolenie z zasad poruszania się w polu ruchu naziemnego

LISTOPAD:

 • 15.11.2022 r. godzina 08:00 - szkolenie z zasad poruszania się w polu ruchu naziemnego
 • 29.11.2022 r. godzina 08:00 – szkolenie z zasad poruszania się w polu ruchu naziemnego

GRUDZIEŃ:

 • 13.12.2022 r. godzina 08:00 - szkolenie z zasad poruszania się w polu ruchu naziemnego
 • 20.12.2022 r. godzina 08:00 – szkolenie z zasad poruszania się w polu ruchu naziemnego

Wszystkie szkolenia z zasad poruszania się w polu ruchu naziemnego odbywają się w Sali konferencyjnej Hangaru 12.

Prosimy o zapisywanie osób chętnych na szkolenie maksymalnie do 3 dni przed datą szkolenia.
Przy zapisie, prosimy o informację czy dana osoba będzie odbywała szkolenie po raz pierwszy czy będzie przedłużała uprawnienia.
Maksymalna liczba osób na szkoleniu – 15.

Szkolenie dla osób które pracują lub będą pracowały w sieci łączności TETRA – szkolenie z obsługi radiotelefonów i pracy w sieci łączności TETRA

Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń na szkolenia: Krzysztof Tołczyk | e-mail: [email protected]

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są tylko i wyłącznie w formie mailowej, prosimy o zapisywanie osób chętnych na szkolenie maksymalnie do 3 dni przed datą szkolenia. Po tym czasie lista będzie zamknięta. Zgłoszenie powinno zawierać:
1) imię i nazwisko
2) dział lub nazwę firmy
3) informacje czy dana osoba będzie odbywać szkolenie z łączności po raz pierwszy czy po raz kolejny
4) jakim terminem zainteresowana jest dana osoba

Temat: „Szkolenie z Systemu Łączności Radiotelefonicznej Lotniska Warszawa/Modlin”

HARMONOGRAM SZKOLEŃ 2022   

CZERWIEC:

 • 07.06.2022 r. godzina 12:00 - szkolenie odwołane !
 • 21.06.2022 r. godzina 12:00 

LIPIEC:

 • 12.07.2022 r. godzina 12:00
 • 26.07.2022 r. godzina 12:00

SIERPIEŃ:

 • 09.08.2022 r. godzina 12:00
 • 23.08.2022 r. godzina 12.00 

WRZESIEŃ:

 • 13.09.2022 r. godzina 12:00
 • 27.09.2022 r. godzina 12:00

PAŹDZIERNIK:

 • 11.10.2022 r. godzina 12:00
 • 25.10.2022 r. godzina 12:00

LISTOPAD:

 • 15.11.2022 r. godzina 12:00
 • 29.11.2022 r. godzina 12:00

GRUDZIEŃ:

 • 13.12.2022 r. godzina 12:00
 • 20.12.2022 r. godzina 12:00

 

Wszystkie szkolenia z systemu łączności radiotelefonicznej lotniska Warszawa/Modlin odbywają się w Hangarze nr 12.

Prosimy o zapisywanie osób chętnych na szkolenie maksymalnie do 3 dni przed datą szkolenia. Po tym czasie lista będzie zamknięta. Przy zapisie, prosimy o informację czy dana osoba będzie odbywała szkolenie po raz pierwszy czy będzie przedłużała uprawnienia (szkolenie okresowe).

Maksymalna liczba osób na szkoleniu: 25

Partnerzy