Przejdź do treści
 • PL
 • EN

Szkolenia

A A A Drukuj

Wykaz i terminarz szkoleń wymaganych na Lotnisku Warszawa/Modlin jest zależne od stref lotniska, do których wymagany jest dostęp danej osoby.

Szkolenie ze świadomości ochrony lotnictwa cywilnego - wszystkie strefy dostepu

Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń na szkolenia: Beata Malec | e-mail: b.malec@modlinairport.pl

Temat: Szkolenie „Świadomość Ochrony Lotnictwa Cywilnego”

Miejsce: Sala konferencyjna w budynku PPK

Terminy szkoleń w roku 2020

CZERWIEC

 • 03.06.2020 r., godz. 11:00 - 14:00 - zmiana terminu szkolenia. Nowy termin 10 czerwca, godz. 11:00 - Sala Konferencyjna, Budynek PPK
 • 17.06.2020 r., godz. 11:00 - 14:00

LIPIEC

 • 08.07.2020 r., godz. 11:00 - 14:00
 • 22.07.2020 r., godz. 11:00 - 14:00

SIERPIEŃ

 • 05.08.2020 r., godz. 11:00 - 14:00
 • 26.08.2020 r., godz. 11:00 - 14:00

WRZESIEŃ

 • 16.09.2020 r., godz. 11:00 - 14:00
 • 30.09.2020 r., godz. 11:00 - 14:00

PAŹDZIERNIK

 • 08.10.2020 r., godz. 11:00 - 14:00
 • 21.10.2020 r., godz. 11:00 - 14:00

LISTOPAD

 • 04.11.2020 r., godz. 11:00 - 14:00
 • 25.11.2020 r., godz. 11:00 - 14:00

GRUDZIEŃ

 • 02.12.2020 r., godz. 11:00 - 14:00
 • 16.12.2020 r., godz. 11:00 - 14:00

Z uwagi na panującą pandemię Covid -19 uczestnicy szkolenia powinni być zaopatrzeni w maseczki ochronne.

Maksymalna liczba osób na szkoleniu – 15

W przypadku wystąpienia zwiększonego zapotrzebowania na szkolenia możliwe jest wyznaczanie dodatkowych terminów.

Osoby zainteresowane powinny przesyłać zgłoszenia, z tygodniowym wyprzedzeniem.
W zgłoszeniu należy podać :
- imię i nazwisko,
- firmę zatrudniającą oraz stanowisko na którym zatrudniona będzie dana osoba
- dane niezbędne do wystawienia faktury.

Koszt szkolenia zostanie podany w informacji zwrotnej, potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia.

Opłaty można dokonać przelewem na konto Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
PEKAO Bank Pekao S.A. Warszawa, ul. Grzybowska 53/57
NR RACH: 31 1240 3480 1111 0010 1282 8680
BIC/SWIFT code: PKOPPLPW

Szkolenie z systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS)- wszystkie strefy z wyłączeniem stref O i N

Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń na szkolenia: Kamil Potocki | e-mail: k.potocki@modlinairport.pl

Temat: „Szkolenie z systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS)”

Z uwagi na obecną sytuacją spowodowaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, szkolenia w podanych poniżej terminach odbywają się dla osób, które będą uczestniczyć w szkoleniu po raz pierwszy.

Osoby odświeżające szkolenia proszone są o kontakt mailowy w celu potwierdzenia daty szkolenia (ilość uczestników została znacznie zmniejszona w stosunku do czasu przed pandemią wirusa SARS-CoV-2).

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z pismem Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (do wglądu poniżej), daty ważności szkoleń są przedłużone.

Miejsce szkolenia: Sala konferencyjna budynku PPK.

W przypadku szkoleń w strefie zastrzeżonej MPL (nie dotyczy budynku PPK), jeżeli osoba zgłoszona na szkolenie nie posiada ważnej czasowej karty identyfikacyjnej, organizacja zgłaszająca jest zobligowana do zapewnienia asysty osobie szkolonej w celu wprowadzenia na strefę zastrzeżoną lotniska.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ 2020Temat: „Szkolenie z SMS”

CZERWIEC 2020
(maks. 15 osób, sala konferencyjna hangaru 12 – strefa zastrzeżona)

 • 08.06.2020 godzina 14:00
 • 22.06.2020 godzina 14:00

LIPIEC 2020
(maks. 15 osób)

Sala konferencyjna hangaru 12 – strefa zastrzeżona:

 • 06.07.2020 godzina 14:00 - brak miejsc
 • 13.07.2020 godzina 14:00 - brak miejsc
 • 20.07.2020 godzina 14:00 - brak miejsc

Sala konferencyjna budynku PPK:

 • 27.07.2020 godzina 14:00

SIERPIEŃ 2020
(maks. 15 osób, sala konferencyjna budynku PPK)

 • 03.08.2020 godzina 14:00
 • 10.08.2020 godzina 14:00
 • 17.08.2020 godzina 14:00
 • 24.08.2020 godzina 14:00
 • 31.08.2020 godzina 14:00

WRZESIEŃ 2020
(maks. 15 osób, sala konferencyjna budynku PPK)

 • 14.09.2020 godzina 14:00
 • 28.09.2020 godzina 14:00

PAŹDZIERNIK 2020
(maks. 15 osób, sala konferencyjna budynku PPK)

 • 12.10.2020 godzina 14:00
 • 26.10.2020 godzina 14:00

LISTOPAD 2020
(maks. 15 osób, sala konferencyjna budynku PPK)

 • 09.11.2020 godzina 14:00
 • 23.11.2020 godzina 14:00

GRUDZIEŃ 2020
(maks. 15 osób, sala konferencyjna budynku PPK)

 • 07.12.2020 godzina 14:00
 • 21.12.2020 godzina 14:00

Prosimy o zapisywanie osób chętnych na szkolenie maksymalnie do 3 dni roboczych przed datą szkolenia.

Przy zapisie należy podać informację czy dana osoba będzie odbywała szkolenie po raz pierwszy czy będzie przedłużała uprawnienia.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania dodatkowego szkolenia poza harmonogramem w przypadku, gdy uzbiera się grupa min. 8 osób.

                                                                        

Szkolenie z ochrony ppoż. Lotniska Warszawa/Modlin, ewakuacji z Terminala i innych obiektów MPL oraz prowadzenia i uczestnictwa w akcjach ratowniczo-gaśniczych – wszystkie strefy

Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń na szkolenia: Mariusz Torbus | e-mail m.torbus@modlinairport.pl

Temat: „Szkolenie z ochrony ppoż. lotniska Warszawa/Modlin, ewakuacji z Terminala i innych obiektów MPL oraz prowadzenia i uczestnictwa w akcjach ratowniczo-gaśniczych”

Miejsce szkolenia - Sala Konferencyjna Hangar nr 12

CZERWIEC 2020:

 • 09.06.2020 godzina 10:00
 • 16.06.2020 godzina 10:00
 • 23.06.2020 godzina 10:00

LIPIEC 2020
(maks. 15 osób, sala konferencyjna hangaru 12)

 • 07.07.2020 godz. 10:00
 • 14.07.2020 godz. 12:00
 • 21.07.2020 godz. 10:00
 • 28.07.2020 godz. 10:00

SIERPIEŃ 2020
(maks. 15 osób, sala konferencyjna hangaru 12)

 • 11.08.2020 godz. 10:00
 • 18.08.2020 godz. 10:00
 • 25.08.2020 godz. 10:00

WRZESIEŃ 2020
(maks. 15 osób, sala konferencyjna hangaru 12)

 • 07.09.2020 godz. 10:00
 • 15.09.2020 godz. 10:00
 • 21.09.2020 godz. 10:00
 • 29.09.2020 godz. 10:00

Grupy szkoleniowe nie przekraczające 15 osób. Czas szkolenia ok. 90 min.

Proszę podawać listy pracowników do przeszkolenia na adres: m.torbus@modlinairport.pl

Szkolenie z zasad poruszania się po terenie lotniska – wszystkie strefy z wyłączeniem strefy O i N

Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń na szkolenia: justyna Cieślak | e-mail: j.cieslak@modlinairport.pl

Temat: „Szkolenie z zasad poruszania się po terenie Lotniska Warszawa/Modlin”

Miejsce: Sala Konferencyjna w budynku PPK

HARMONOGRAM SZKOLEŃ III KWARTAŁ 2020

Temat: „Szkolenie z zasad poruszania się pieszych i pojazdów po terenie Lotniska Warszawa/Modlin

CZERWIEC:

 • 30.06.2020  r. godzina 10:00 - szkolenie z zasad poruszania się po terenie lotniska

Dodatkowe terminy szkoleń:

 • 17.06.2020 r. godzina 09:00
 • 19.06.2020 r. godzina 09:00
 • 22.06.2020 r. godzina 10:00

LIPIEC:

 • 06.07.2020 r. godzina 10:00
 • 17.07.2020  r. godzina 10:00
 • 20.07.2020 r. godzina 10:00
 • 28.07.2020 r. godzina 10:00

SIERPIEŃ:

 • 03.08.2020 r. godzina 10:00
 • 31.08.2020  r. godzina 10:00

WRZESIEŃ:

 • 15.09.2020 r. godzina 10:00 – szkolenie z zasad poruszania się po terenie lotniska

 

Szkolenia odbędą się w Sali  Konferencyjnej budynku PPK. W szkoleniu może uczestniczyć maksymalnie 15 osób.

Prosimy o zapisywanie osób chętnych na szkolenie maksymalnie do 3 dni przed datą szkolenia.

Przy zapisie, prosimy o informację czy dana osoba będzie odbywała szkolenie po raz pierwszy czy będzie przedłużała uprawnienia.

Szkolenie z zasad poruszania się w polu ruchu naziemnego – osoby mające mieć lub posiadające dostęp do pola ruchu naziemnego

Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń na szkolenia: Justyna Cieślak | e-mail: j.cieslak@modlinairport.pl

Temat:  „Szkolenie z zasad poruszania się w polu ruchu naziemnego”

Z uwagi na obecną sytuacją spowodowaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, szkolenia w podanych poniżej terminach odbywają się dla osób, które będą uczestniczyć w szkoleniu po raz pierwszy.

Osoby odświeżające szkolenia proszone są o kontakt mailowy w celu potwierdzenia daty szkolenia (ilość uczestników została znacznie zmniejszona w stosunku do czasu przed pandemią wirusa SARS-CoV-2.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z pismem Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (do wglądu poniżej), daty ważności szkoleń są przedłużone.

Miejsce: Hangar nr 12

Terminy szkoleń: 

„UWAGA ZMIANA GODZINY SZKOLENIA”

HARMONOGRAM SZKOLEŃ III KWARTAŁ 2020

Temat: „Szkolenie z zasad poruszania się w polu ruchu naziemnego”

WSZYSTKIE OSOBY UCZESTNICZĄCE W SZKOLENIACH PRN PROSZONE SĄ O WCZEŚNIEJSZE ZAPOZNIANIE SIĘ Z PLANEM LOTNISKA WARSZAWA/MODLIN

CZERWIEC:

 • 02.06.2020  r. godzina 8:30
 • 18.06.2020  r. godzina 8:30 - brak miejsc

Dodatkowe terminy szkoleń:

 • 19.06.2020 r. godzina 08:30 - brak miejsc
 • 22.06.2020 r. godzina 10:00 (Sala Konferencyjna, Budynek PPK)
 • 23.06.2020 r. godzina 08:30

LIPIEC:

 • 10.07.2020 r. godzina 08:30 - brak miejsc
 • 14.07.2020 r. godzina 08:30 - brak miejsc
 • 23.07.2020 r. godzina 08:30 - brak miejsc
 • 31.07.2020 r. godzina 08:30 - brak miejsc

Dodatkowy termin szkolenia:

 • 16.07.2020 r. godzina 12:00 (Sala Konferencyjna, Hangar nr 12)

SIERPIEŃ:

 • 04.08.2020 r. godzina 08:30
 • 07.08.2020 r. godzina 08:30
 • 17.08.2020 r. godzina 08:30
 • 28.08.2020 r. godzina 08:30

WRZESIEŃ:

 • 08.09.2020 r. godzina 08:30
 • 22.09.2020 r. godzina 08:30

 

Wszystkie szkolenia z zasad poruszania się w polu ruchu naziemnego odbywają się w Sali konferencyjnej Hangaru 12.

Prosimy o zapisywanie osób chętnych na szkolenie maksymalnie do 3 dni przed datą szkolenia.

Przy zapisie, prosimy o informację czy dana osoba będzie odbywała szkolenie po raz pierwszy czy będzie przedłużała uprawnienia.

Maksymalna liczba osób na szkoleniu – 15.

Szkolenie dla osób które pracują lub będą pracowały w sieci łączności TETRA – szkolenie z obsługi radiotelefonów i pracy w sieci łączności TETRA

Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń na szkolenia: Krzysztof Tołczyk | e-mail: tetraszkolenia@modlinairport.pl

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są tylko i wyłącznie w formie mailowej, prosimy o zapisywanie osób chętnych na szkolenie maksymalnie do 3 dni przed datą szkolenia. Po tym czasie lista będzie zamknięta. Zgłoszenie powinno zawierać:
1) imię i nazwisko
2) dział lub nazwę firmy
3) informacje czy dana osoba będzie odbywać szkolenie z łączności po raz pierwszy czy po raz kolejny
4) jakim terminem zainteresowana jest dana osoba

Temat: „Szkolenie z obsługi radiotelefonów i pracy w sieci łączności TETRA”

Miejsce: Hangar nr 12

HARMONOGRAM SZKOLEŃ III KWARTAŁ 2020   

LIPIEC:

 • 10.07.2020 r. godzina 11:30
 • 23.07.2020 r. godzina 11:30    
 • 31.07.2020 r. godzina 11:30

SIERPIEŃ:

 • 04.08.2020 r. godzina 11:30  
 • 17.08.2020 r. godzina 11.30

WRZESIEŃ:

 • 08.09.2020 r. godzina 11:30 
 • 22.09.2020 r. godzina 11:30

Wszystkie szkolenia z systemu łączności radiotelefonicznej lotniska Warszawa/Modlin odbywają się w Hangarze nr 12.

Maksymalna liczba osób na szkoleniu - 15.

ZałącznikWielkość
PDF icon Polityka Bezpieczeństwa987.54 KB
PDF icon cennik opłat usług pozalotniczych412.51 KB
PDF icon ULC-decyzja764.69 KB
PDF icon Szkolenie-SMS2.3 MB
PDF icon Poruszanie w PRN7.71 MB
PDF icon strefy_z_napisami.pdf102.25 KB
Image icon icao.jpg46.16 KB

Partnerzy