Przejdź do treści
  • PL
  • EN

Dokumenty podróżne

A A A Drukuj

 

Obowiązujące przepisy prawa określają, że każdy Pasażer w trakcie podróży zobowiązany jest do posiadania ważnego dokumentu tożsamości. Dotyczy to wszystkich Pasażerów bez wyjątku, podróżujących w ruchu krajowym, wewnątrz Unii Europejskiej w tym również dzieci. Przed planowaną podróżą należy sprawdzić aktualne przepisy wjazdowe oraz dodatkowe informacje w przedstawicielstwie dyplomatycznym kraju, do którego się Państwo udają. Więcej aktualnych informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.


DOWÓD OSOBISTY

Ważny dowód osobisty jest dokumentem potwierdzającym tożsamość oraz uprawniającym do podróżowania w ruchu krajowym oraz w ramach obszaru Strefy Schengen.

  • Do Strefy Schengen należą: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Norwegia i Islandia).
  • Do Strefy Schengen należą wszystkie kraje UE, z wyjątkiem pięciu: Bułgarii, Cypru, Irlandii, Rumunii i Wielkiej Brytanii.
  • Wjazd na teren Wielka Brytanii i Irlandii, mimo iż państwa ten nie należą do układu Schengen, również jest możliwy na podstawie dowodu osobistego.
  • Niektóre państwa spoza UE uznały dowód osobisty za dokument wystarczający do przekroczenia granicy: Albania, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra, Macedonia i Serbia.

PASZPORT

Ważny paszport jest dokumentem potwierdzającym tożsamość i obywatelstwo osoby, a tym samym uprawniającym do przekroczenia granic wszystkich państw. Przepisy wjazdowe niektórych krajów wymagają posiadania ważnej wizy wjazdowej oraz minimalnej ważności dokumentu. Listę państw oraz obowiązujące warunki wizowe można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.


DOKUMENTY DLA DZIECKA

W przypadku odlotu w ruchu krajowym dokumentem podróży może być ważna legitymacja szkolna ze zdjęciem. W ruchu międzynarodowym dziecko musi posiadać ważny dowód osobisty lub paszport.

Na podróż dziecka za granicę musi być zgoda obojga rodziców, jednak przepisy prawa krajowego nie wymagają posiadania specjalnego upoważnienia przy wyjeździe dziecka z jednym rodzicem lub z osobą trzecią, np. z dziadkami. Fakt posiadania dokumentu tożsamości dziecka (dowodu osobistego lub paszportu) przez osoby trzecie traktowany jest jak zgoda rodziców na podróż dziecka. Przed wyjazdem sprawdź informacje o procedurach podróżowania osób nieletnich w ambasadzie kraju, do którego się udajesz.


PRAWO JAZDY / LEGITYMACJA SZKOLNA

To dokumenty potwierdzające tożsamość i uprawniające do podróżowania tylko w ruchu krajowym.


KONTROLA GRANICZNA

Pasażerowie podróżujący do krajów należących do Strefy Schengen, po odprawie biletowo-bagażowej oraz kontroli bezpieczeństwa nie przechodzą kontroli granicznej dokumentów.
Pasażerowie podróżujący do krajów nie należących do Strefy Schengen, po odprawie biletowo-bagażowej oraz kontroli bezpieczeństwa przechodzą kontrolę graniczną dokumentów.

ZałącznikWielkość
PDF icon Karta Lokalizacji Pasażera658.38 KB

Partnerzy