Przejdź do treści
  • PL
  • EN

Bezpieczeństwo operacji lotniczych

A A A Drukuj

 

Przyjęta przez Polskę konwencja o lotnictwie cywilnym, wymaga, aby porty lotnicze na terytorium danego państwa działały zgodnie z przepisami i zaleceniami Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO). W związku z tym, wykonywanie działalności w lotnictwie cywilnym wymaga uzyskania certyfikatu. Wydanie takiego dokumentu poprzedzone jest audytem certyfikacyjnym, który przeprowadzany jest przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, a który ma na celu sprawdzenie trwałej zdolności podmiotu do wykonywania działalności lotniczej.

Zgodnie z powyższym, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, wydał odpowiednie Certyfikaty dla Lotniska Warszawa/Modlin.

W przygotowaniu znajduję się certyfikacja Portu Warszawa/Modlin na podstawie wymagań UE 139/2014.

Otrzymanie oraz utrzymanie certyfikatu potwierdzone okresowymi audytami ULC dowodzi iż, Lotnisko Warszawa/Modlin spełnia wymagania obowiązujących przepisów międzynarodowych i krajowych oraz zapewnia bezpieczne funkcjonowanie i wykonywanie operacji lotniczych.

Partnerzy