Przejdź do treści
  • PL
  • EN

Kultura organizacyjna

A A A Drukuj

Misja

Misją Portu Lotniczego Warszawa/Modlin jest umożliwienie większej liczbie ludzi korzystania w szybki, wygodny, łatwy i tani sposób z usług linii lotniczych, odkrywania nowych zakątków Europy oraz nawiązywania kontaktów korzystnych dla rozwoju działalności gospodarczej w Europie. Kluczowe elementy misji to:

  • tworzenie wewnątrzeuropejskich więzi interpersonalnych i biznesowych;
  • analizowanie potrzeb pasażerów, partnerów biznesowych i społeczności lokalnej, wraz z prognozowaniem w/w potrzeb;
  • tworzenie nowych standardów czynienia podróży pasażerskich szybszymi, wygodniejszymi i tańszymi;
  • rozszerzanie zakresu działalności lotniska w celu stymulowania rozwoju całego regionu i podwyższenia dobrobytu społeczności lokalnej;
  • spełnianie oczekiwań pasażerów dotyczących początkowych i końcowych etapów podróży;
  • rozszerzanie dostępu do podróży lotniczych dla nowych grup pasażerów i typów działalności gospodarczej;
  • utrwalanie standardów komfortu i szybkiej obsługi pasażerów tworzących nowoczesne lotnisko;
  • ogólne korzyści dla pasażerów, pracowników, wykonawców i właścicieli firm. 

 

Strategia

Dla osiągnięcia celów założonych w ramach rozwoju należy zdefiniować strategię uwzględniającą kilka aspektów. Aspekty te, z uwzględnieniem misji lotniska Warszawa/Modlin, generują poniższą strategię:

  • dynamiczny wzrost poprzez konsekwentną i kreatywną postawę wobec środowiska biznesowego;
  • reagowanie na potrzeby klientów i pasażerów;
  • poszukiwanie możliwości rozwoju biznesu i nisz rynkowych w celu osiągnięcia wymiernych korzyści;
  • optymalizacja procesu rozwojowego, kosztów i działalności;
  • osiąganie i akcentowanie konkurencyjności;
  • budowanie wrażliwości ekologicznej i podnoszenie poziomu wsparcia wobec społeczności lokalnej i środowiska naturalnego;
  • rozwijanie pozytywnego wizerunku firmy;
  • określanie trendów rynku usług lotniczych w Polsce.

Wartości

Zapewnianie właściwego wykonania strategii rozwojowej lotniska Warszawa/Modlin wymaga przestrzegania następujących wartości:

  • satysfakcja pasażera;
  • udana współpraca z partnerami;
  • przejrzystość finansowa (wobec pasażerów, rynkowa i społeczna);
  • zgodność wszystkich operacji ze wszystkimi standardami i procedurami;
  • spójność działania;
  • całkowite zaangażowanie;
  • praca zespołowa i wykorzystanie synergii.

Wizja

Wizją Portu Lotniczego Warszawa/Modlin jest rozwój lotniska jako ośrodka ruchu transportowego i logistyki na północnym Mazowszu. W tym celu Port Lotniczy Warszawa/Modlin ma rozwinąć najszerszą sieć połączeń lotniczych z lotnisk regionalnych Europy by stać się najlepszym wyborem dla podróżujących pomiędzy Europą a północno – wschodnią Polską.Kluczowe elementy wizji to:

  • rozwój lotniska zdolnego objąć pozycję wiodącą wśród lotnisk obsługujących ruch powietrzny nad Polską;
  • rozwój infrastruktury Portu Lotniczego Warszawa/Modlin odpowiadający potrzebom użytkowników;
  • rozwój części lotniczej i pozalotniczej lotniska Warszawa/Modlin odpowiadający potrzebom operatorów usług lotniczych, przedstawicielom biznesu i społeczeństwa;
  • rozwój najszerszej sieci połączeń lotniczych między lotniskami regionalnymi w Europie;
  • rozwój Portu Lotniczego Warszawa/Modlin w celu osiągnięcia przezeń pozycji najczęściej wybieranego lotniska przez osoby z Polski środkowej i północno-wschodniej;
  • rozwój możliwości uczynienia Portu Lotniczego Warszawa/Modlin ośrodkiem transportowym i biznesowym zapewniającym zrównoważony rozwój aglomeracji warszawskiej i Mazowsza;
  • rozwój zintegrowanych obiektów lotniskowych maksymalizujących jakość podróży poprzez multimodalny rozwój lotniska integrujący ruch powietrzny, kolejowy i kołowy.

 

Partnerzy