Przejdź do treści
 • PL
 • EN

Kultura organizacyjna

A A A Drukuj

Misja

Misją Portu Lotniczego Warszawa/Modlin jest umożliwienie większej liczbie ludzi korzystania w szybki, wygodny, łatwy i tani sposób z usług linii lotniczych, odkrywania nowych zakątków Europy oraz nawiązywania kontaktów korzystnych dla rozwoju działalności gospodarczej w Europie. Kluczowe elementy misji to:

 • tworzenie wewnątrzeuropejskich więzi interpersonalnych i biznesowych;
 • analizowanie potrzeb pasażerów, partnerów biznesowych i społeczności lokalnej, wraz z prognozowaniem w/w potrzeb;
 • tworzenie nowych standardów czynienia podróży pasażerskich szybszymi, wygodniejszymi i tańszymi;
 • rozszerzanie zakresu działalności lotniska w celu stymulowania rozwoju całego regionu i podwyższenia dobrobytu społeczności lokalnej;
 • spełnianie oczekiwań pasażerów dotyczących początkowych i końcowych etapów podróży;
 • rozszerzanie dostępu do podróży lotniczych dla nowych grup pasażerów i typów działalności gospodarczej;
 • utrwalanie standardów komfortu i szybkiej obsługi pasażerów tworzących nowoczesne lotnisko;
 • ogólne korzyści dla pasażerów, pracowników, wykonawców i właścicieli firm. 

 

Strategia

Dla osiągnięcia celów założonych w ramach rozwoju należy zdefiniować strategię uwzględniającą kilka aspektów. Aspekty te, z uwzględnieniem misji lotniska Warszawa/Modlin, generują poniższą strategię:

 • dynamiczny wzrost poprzez konsekwentną i kreatywną postawę wobec środowiska biznesowego;
 • reagowanie na potrzeby klientów i pasażerów;
 • poszukiwanie możliwości rozwoju biznesu i nisz rynkowych w celu osiągnięcia wymiernych korzyści;
 • optymalizacja procesu rozwojowego, kosztów i działalności;
 • osiąganie i akcentowanie konkurencyjności;
 • budowanie wrażliwości ekologicznej i podnoszenie poziomu wsparcia wobec społeczności lokalnej i środowiska naturalnego;
 • rozwijanie pozytywnego wizerunku firmy;
 • określanie trendów rynku usług lotniczych w Polsce.

Wartości

Zapewnianie właściwego wykonania strategii rozwojowej lotniska Warszawa/Modlin wymaga przestrzegania następujących wartości:

 • satysfakcja pasażera;
 • udana współpraca z partnerami;
 • przejrzystość finansowa (wobec pasażerów, rynkowa i społeczna);
 • zgodność wszystkich operacji ze wszystkimi standardami i procedurami;
 • spójność działania;
 • całkowite zaangażowanie;
 • praca zespołowa i wykorzystanie synergii.

Wizja

Wizją Portu Lotniczego Warszawa/Modlin jest rozwój lotniska jako ośrodka ruchu transportowego i logistyki na północnym Mazowszu. W tym celu Port Lotniczy Warszawa/Modlin ma rozwinąć najszerszą sieć połączeń lotniczych z lotnisk regionalnych Europy by stać się najlepszym wyborem dla podróżujących pomiędzy Europą a północno – wschodnią Polską.Kluczowe elementy wizji to:

 • rozwój lotniska zdolnego objąć pozycję wiodącą wśród lotnisk obsługujących ruch powietrzny nad Polską;
 • rozwój infrastruktury Portu Lotniczego Warszawa/Modlin odpowiadający potrzebom użytkowników;
 • rozwój części lotniczej i pozalotniczej lotniska Warszawa/Modlin odpowiadający potrzebom operatorów usług lotniczych, przedstawicielom biznesu i społeczeństwa;
 • rozwój najszerszej sieci połączeń lotniczych między lotniskami regionalnymi w Europie;
 • rozwój Portu Lotniczego Warszawa/Modlin w celu osiągnięcia przezeń pozycji najczęściej wybieranego lotniska przez osoby z Polski środkowej i północno-wschodniej;
 • rozwój możliwości uczynienia Portu Lotniczego Warszawa/Modlin ośrodkiem transportowym i biznesowym zapewniającym zrównoważony rozwój aglomeracji warszawskiej i Mazowsza;
 • rozwój zintegrowanych obiektów lotniskowych maksymalizujących jakość podróży poprzez multimodalny rozwój lotniska integrujący ruch powietrzny, kolejowy i kołowy.

 

Partnerzy