Przejdź do treści
 • PL
 • EN

Polityka bezpieczeństwa

A A A Drukuj

 

Bezpieczeństwo to jedna z naszych podstawowych funkcji biznesowych. Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. zobowiązuje do opracowywania, wdrażania, utrzymania i stałego poprawiania strategii i procesów w celu zapewnienia, że nasza działalność lotnicza odbywa się w warunkach zrównoważonej alokacji zasobów organizacji, ukierunkowanej na osiągnięcie najwyższego poziomu bezpieczeństwa oraz realizacji krajowych i międzynarodowych standardów świadczenia naszych usług. Wszystkie szczeble zarządzania i wszyscy pracownicy, począwszy od Zarządu Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. są odpowiedzialni za zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

Nasze zaangażowanie ma na celu:

 • Wsparcie zarządzania bezpieczeństwem poprzez zapewnienie wszelkich właściwych środków, które mają doprowadzić do stworzenia kultury organizacyjnej, która będzie sprzyjać bezpiecznej pracy, zachęcać do skutecznej sprawozdawczości bezpieczeństwa i komunikacji, i aktywnie zarządzać innymi systemami w organizacji;
 • Egzekwowanie zarządzania bezpieczeństwem jako podstawowego obowiązku całego kierownictwa i personelu;
 • Jasne określenie dla wszystkich pracowników i kadry zarządzającej ich obowiązków i odpowiedzialności za realizację strategii bezpieczeństwa, oraz działania naszego systemu zarządzania bezpieczeństwem;
 • Stworzenie i prowadzenie procesów identyfikacji zagrożeń i zarządzania ryzykiem, w tym systemu raportowania zagrożeń, w celu wyeliminowania lub ograniczenia ryzyka wynikającego z zagrożeń, będących skutkiem naszej działalności operacyjnej, aż do osiągnięcia punktu, w którym ryzyko takie będzie utrzymywane na poziomie najniższym z możliwych (ALARP);
 • Zapewnienie, że żadne konsekwencje nie zostaną wyciągnięte wobec żadnego pracownika, który poprzez system raportowania ujawnia zagrożenia dla bezpieczeństwa, chyba, że takie ujawnienie wskazuje, ponad wszelką wątpliwość, działanie nielegalne, rażące zaniedbania lub umyślne lekceważenie przepisów lub procedur;
 • Wypełnianie i w miarę możliwości przekraczanie ustawowych i prawnych wymogów i standardów;
 • Zapewnienie, że dostępne są odpowiednio przeszkolone i wykwalifikowane zasoby ludzkie w celu realizacji strategii i polityki bezpieczeństwa;
 • Zapewnienie, że wszyscy pracownicy otrzymują odpowiednie i stosowne informacje dotyczące bezpieczeństwa lotnictwa właściwe szkolenie w sprawach bezpieczeństwa i że przydzielono im wyłącznie zadania zgodne z posiadanymi przez nich umiejętnościami;
 • Określenie i analiza realizacji naszych założeń w odniesieniu do realnych wskaźników bezpieczeństwa i celów działania w zakresie bezpieczeństwa;
 • Nieustanne ulepszanie naszych działań w zakresie bezpieczeństwa poprzez procesy zarządzania, zapewniające podejmowanie odpowiednich i skutecznych kroków;
 • Zapewnienie, że systemy i usługi firm zewnętrznych, które wspomagają nasze działania operacyjne i mają wpływ na poziom ich bezpieczeństwa, spełniają nasze standardy bezpieczeństwa.
   

Partnerzy