Przejdź do treści
  • PL
  • EN

Ogłoszenia i przetargi

A A A Drukuj
Data rozpoczęcia:
23.11.2015
Usługi wykonywania konserwacji, usuwania usterek oraz serwisowania systemów budynkowych i instalacji zewnętrznych.Informacja – zmiana terminu składania ofertInformujemy, iż zmianie ulega termin składania ofert - do dnia 8 grudnia 2015 roku do godz. 10:00.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 grudnia 2015 roku o godz. 10:15.
Data rozpoczęcia:
14.12.2015
Przetarg nieograniczony na Zawarcie umowy ramowej na wykonanie prac i napraw ogólnobudowlanych.
Data rozpoczęcia:
14.12.2015
Zakup wraz z dostawą wyposażenia oraz sprzętu medycznego.INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT - zamieszczono dnia 18.12.2015r.Zmianie ulega termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu. Termin zostaje przedłuzony do 23 grudnia 2015 r. do godz. 12:00.
Data rozpoczęcia:
18.12.2015
Zakup, dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie dwóch macierzy dyskowych

Partnerzy